Přeskočit na obsah

GUFERA – NA OBJEDNÁVKU

Gufera

Hřídelové těsnicí kroužky (gufera) jsou dotykové těsnicí prvky určené pro utěsnění otáčejících se hřídelů a dalších strojních součástí. Gufero svou funkcí zabezpečuje těsným oddělení prostředí s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požadavcích na životnost gufera.

JINPO spol s r.o.

Dolní 35/180

700 30  Ostrava – Zábřeh

IČ: 47666773

DIČ: CZ 47666773

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava

č.ú. 9680743/0300

+420 596 782 921

+420 596 782 920

+420 596 782 923

+420 603 436 138

Daniel Bubík

Iveta Bubíková

Zdeněk Janíček

CERTIFIKÁT:

(C) JINPO spol. s r.o.